10 september 2019

Mogelijk rechtstreekse verbinding tussen Gennep en Maas voor langzaam verkeer

De reconstructie van de N271 tussen Heijen en Gennep als 2 x 2 baans weg is aanstaande. Door de provincie Limburg wordt gewerkt aan de noodzakelijke voorbereidingen. Bekend is dat de N271 een barrière vormt tussen het centrum van Gennep en de Maas. Ter versterking van haar toeristisch, recreatieve ambities heeft de gemeente Gennep de wens uitgesproken om meer met de Maas te willen doen. 

Een verbinding voor langzaam verkeer over of onder de N271 door kan de toegankelijkheid en beleving van het Maasdal verhogen. Tevens kan daarmee de historische, maar ook logische verbinding tussen het stadscentrum met de Maas hersteld worden. Zo’n verbinding sluit ook aan op de toeristisch/recreatieve ambities van de provincie Limburg om extra te investeren in waterrecreatie.

Mogelijk dat een dergelijke verbinding bij gelegenheid van de aanstaande reconstructie meegenomen en gerealiseerd kan worden. Om die reden heeft de (volledige) raad op initiatief van het CDA Gennep een motie aangenomen die daar op gericht. Burgemeester en wethouders hebben gezegd dat ze daar graag mee aan de slag gaan, zodat een dergelijke verbinding mogelijk meegenomen wordt bij de reconstructie van de N271.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.