06 maart 2022

Op de drempel van de raadsperiode.

1 maart 2022
Afgelopen weekend hebben we weer allemaal kunnen genieten van onze vrijheid zonder noemenswaardige beperkingen. Toeval of niet, het kon niet mooier dan dat het samenviel met carnaval.
Knap dat verenigingen en horecaondernemers op zo'n korte termijn nog programma's organiseerden. Samenzijn en feesten zijn belangrijke momenten in ieders leven. Het CDA pleit er dan ook voor dat evenementen en ontmoetingsfeesten maximaal gefaciliteerd moeten worden, door vereenvoudiging van vergunningverlening en ondersteuning hierbij van de gemeente.
Dit is mijn laatste column voor deze raadsperiode. Een raadsperiode waarin veel gerealiseerd is. Denk bijvoorbeeld aan alle woningen en bedrijven die zijn aangesloten op glasvezel. Dit vanuit een initiatiefvoorstel van het CDA zes jaar geleden. Maar ook een nieuwe sporthal en een prachtig Kind Expertise Centrum aan de Martinushof. En waar we vier jaar geleden nog plancapaciteit voor ongeveer 200 nieuwe woningen hadden, is dat inmiddels ongeveer 650, een verdrievoudiging. We zien dan ook veel nieuwbouwactiviteit.
Er liggen voor de nieuwe raadsperiode weer grote uitdagingen. Met name voor de jongeren moeten er woningen komen binnen het betaalbare koop- en huursegment. Ook de verkeersveiligheid vraagt om aanpak van een aantal knelpunten en aandacht voor goede fietspaden is dringend noodzakelijk. De laatste plaats waar nog een beslissing moet vallen voor een multifunctionele accommodatie is Ottersum en ook daar zijn positieve ontwikkelingen.
Tot slot ben ik blij dat onze inwoners de gevraagde hoogwaterbescherming krijgen. Er is een bedrag van 176 miljoen euro beschikbaar om in samenspraak met belanghebbenden de dijken te verhogen en het gebied te verfraaien. Tevens een geweldige kans om de Achates-accommodatie te verplaatsen.

Jacques van Bergen, CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.