16 januari 2019

Opnieuw druk op zorgverzekeraars om Ambulancepost Gennep

De druk op de zorgverzekeraars wordt na het vertrek van de ambulance uit Gennep per 1 augustus jl. opnieuw opgevoerd. Na haar werkbezoek op 8 januari jl. aan Gennep heeft CDA Tweede Kamerlid Joba van den Berg samen met haar collega's van SP en PvdA schriftelijke vragen gesteld aan de verantwoordelijk minister. Tijdens haar gesprek met het college van burgemeester en wethouders heeft Joba van den Berg al aangegeven dat zorg beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar moet zijn. Ook in onze regio. Het gesprek met het college van burgemeester en wethouders vormde voor Joba van den Berg voldoende aanleiding om in actie te komen. Met de schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden wordt de discussie over het vertrek van de Ambulancepost in Gennep nieuw leven in geblazen. Hopelijk leidt het er toe dat de zorgverzekeraars nu wel gaan bewegen. 

Onderstaand zijn de 13 vragen te vinden die gesteld zijn aan de minister over de kwestie, waarvan de Gennepse CDA afdeling een afschrift heeft ontvangen.

Vragen van de leden van den Berg (CDA), van Gerven (SP) en Ploumen (PvdA) aan de Minister voor Medische Zorg en Sport over de ambulancezorg in de gemeente Gennep

1.       Bent u er van op de hoogte dat afgelopen augustus de ambulancepost in Gennep is opgeheven? 1)
2.       Bent u het met ons eens dat de specifieke geografische positie van de gemeente Gennep - in het oosten grenzend aan Duitsland en in het westen begrensd door de Maas - met zich meebrengt, dat de aanrij-mogelijkheden voor hulpdiensten van buiten de gemeente slechts beperkt zijn?
3.       Bent u er van op de hoogte dat de ambulancepost in Gennep in 2014 met financiële hulp van Ambulance Zorg Limburg-Noord (AZLN) en de gemeente Gennep is ingericht, juist omdat de aanrijtijden van ziekenwagens daarvoor in de gemeente beroerd waren?
4.       Hoe vaak werd de norm, binnen 15 minuten een ambulance bij de patiënt gehaald voordat de ambulance in Gennep stond, en hoe vaak werd deze norm gehaald nadat de ambulance in Gennep stond?
5.       Hoeveel hebben de zorgverzekeraars VGZ en CZ geïnvesteerd in de proef met een ambulance in Gennep? In hoeverre vindt u het de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars om hieraan bij te dragen, gezien hun zorgplicht en de meerwaarde van deze extra ambulance die ervoor zorgde dat ziekenauto’s vaker binnen 15 minuten bij de patiënt waren?
6.       Klopt het dat in de huidige – tijdelijke - situatie de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord (BMWN) primair de ambulancezorg in Gennep moet regelen?
7.       Heeft BMWN voldoende capaciteit hiervoor, of moet in de praktijk AZLN nog regelmatig uitrijden voor spoedritten in Gennep? Kunt u cijfers geven van de afgelopen zes maanden hoe vaak BMWN enerzijds en AZLN anderzijds hebben moeten uitrijden voor spoedritten in Gennep?
8.       Klopt het dat zorgverzekeraars van plan zijn de capaciteit van de ambulancepost in Haps uit te breiden? Kunt u aangeven wanneer deze wagen beschikbaar is en wanneer de bemensing hiervoor is geregeld?
9.       Kunt u cijfers geven met betrekking tot de aanrijtijden (in hoeveel procent van de gevallen wordt aan de 15-minutennorm voldaan) voor spoedritten in de gemeente Gennep, enerzijds voor de periode voor 1 augustus 2018 en anderzijds voor de periode sinds 1 augustus 2018?
10.   Waarom zijn zorgverzekeraars wel bereid te  betalen voor verhuizing van de ambulance van Gennep naar Bergen, maar niet voor behoud van de ambulance in Gennep?
11.   Bent u op de hoogte van de voortgangsrapportage van Ambulancezorg Limburg-Noord (AZLN) aan de Nederlandse Zorgautoriteit van 31 januari 2018, waarin staat dat de verwachting is dat in 2019 95% een responstijd heeft van  minder dan 15 minuten, maar dat een te dunne bezetting voor heel Noord en Midden Limburg blijft bestaan? Wat is uw reactie, vindt u een “verwachting” dat 95% gehaald wordt voldoende geruststelling voor de mensen in de betreffende regio?
12.   Wordt het met de door u aangekondigde Algemene Maatregel van Bestuur beschikbaarheid acute zorg ook verplicht om bij (voorgenomen) sluiting van een ambulancepost verplicht om regionale bestuurders te consulteren? 2)
13.   In hoeverre en op welke wijze kunt u er voor zorgen dat de aanrijtijden van maximaal 15 minuten overal in Limburg-Noord en in het bijzonder in de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar, worden gehaald?

1) 1Limburg, “Verzekeraars geven geen krimp: ambulances weg uit Gennep”, 31 juli 2018
2) TK 2018-2019, 29247, nr.264

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.