20 mei 2022

Peter Stevens kandidaat wethouder namens CDA Gennep

Door het CDA Gennep wordt Peter Stevens (63) uit Vortum-Mullem (gem. Land van Cuijk) voorgedragen als nieuwe wethouder.
Nadat Rob Peperzak een paar weken geleden te kennen heeft gegeven geen tweede termijn als wethouder te ambiëren moest het CDA op zoek naar een nieuwe kandidaat.
Met Peter Stevens heeft het CDA Gennep gekozen voor iemand met ruime, politieke en bestuurlijke ervaring. Stevens was van 2015 tot eind 2021 namelijk wethouder in de voormalige gemeente Boxmeer. In die tijd was hij onder andere verantwoordelijk voor de portefeuilles ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting en vergunning, toezicht en handhaving.
Het CDA Gennep hecht grote waarde aan het uitvoering geven aan de ambities, zoals verwoord in het coalitieakkoord dat afgelopen vrijdag is gepresenteerd. Heel concreet gaat het om de forse woningbouwopgave. Onder aanvoering van Rob Peperzak zijn er de afgelopen jaren veel plannen ontwikkeld. De komende periode is het van belang om hieraan uitvoering te geven. Met Peter Stevens verwacht het CDA iemand met inhoud en kwaliteit gevonden te hebben die op een daadkrachtige wijze uitvoering  kan geven aan deze opgave.    
Peter Stevens is afkomstig uit de regio en goed bekend met de opgaves die er spelen. Het CDA heeft hiermee een passende wethouder gevonden, om samen met de beoogde leden van het college van B&W de komende periode op een verbindende wijze met de uitvoering van het coalitieakkoord aan de slag te gaan.
Op dit moment is Peter Stevens nog raadslid in de gemeente Land van Cuijk. Deze functie zal hij na de formele benoeming tot wethouder beëindigen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.