22 september 2020

Rotondes Brabantweg

Als CDA vragen wij al enige tijd aandacht voor de slechte staat van onderhoud van de rotondes op de Brabantweg in Gennep. Beide rotondes vormen geen visitekaartje voor Gennep.
Op 3 juli 2018 hebben wij hierover schriftelijke vragen gesteld. Daarop is op 28 augustus 2018 een antwoordbrief gekomen. (Zie: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=gennep&id=100045279)
In deze antwoordbrief is aangegeven dat het omwille van de aanleg van een tunnel onder de Weverstraat nog niet zinvol is om de rotondes opnieuw in te richten. Tevens moest er nog een gasleiding verwijderd worden. Het college zou wel alvast gaan bestuderen op welke wijze de rotondes na aanleg van de tunnel en verwijdering van de leiding ingericht zouden gaan worden en op welke wijze het onderhoud georganiseerd zou gaan worden. Bekend is dat de tunnel inmiddels gereed is en de gasleiding verwijderd is.
In juli jl. hebben wij als CDA tijdens de behandeling van de voorjaarsnota opnieuw aandacht gevraagd voor de rotondes op de Brabantweg. Toen kregen we als antwoord dat we daarover op korte termijn meer zouden horen.
Inmiddels zijn we weer twee maanden verder. Het onkruid op de rotondes is afgelopen week gemaaid, maar daarmee vormen de rotondes op de Brabantweg nog altijd geen visitekaartje voor Gennep. We investeren fors om onze gemeente toeristisch/recreatief nog aantrekkelijker te maken. Ook hebben we inmiddels de gewaardeerde 'Groeters' in Gennep. Maar helaas lukt het maar niet om de rotondes op de Brabantweg mooi, kleurrijk ingericht te krijgen. En dat terwijl deze rotondes zeven dagen per week een eerste visitekaartje zijn als mensen Gennep binnenkomen. Het CDA wil dat daar nu echt snel verandering in gaat komen en de rotondes aangepakt gaan worden. Het geeft nu lang genoeg geduurd.
Vandaar dat wij hierover opnieuw vragen hebben gesteld aan het college tijdens de raadsvergadering van 14 september 2020.
Het college heeft daarop aangegeven dat de rotondes uiterlijk in het voorjaar van 2021 ingericht gaan worden. Bedrijven worden de komende maanden in de gelegenheid gesteld om de rotondes te adopteren. Het CDA heeft aangedrongen op het maken van goede afspraken over onderhoud en beheer, zodat vanaf het voorjaar van 2021 de rotondes weer een visitekaartje vormen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.