09 januari 2019

Snel internet in de gehele gemeente!

Als CDA Gennep hebben wij bij de begrotingsbehandeling voor 2015 het initiatief genomen voor een motie, waarmee wij het toenmalige college van burgemeester en wethouders verzocht hebben om te onderzoeken op welke wijze onze gehele gemeente voorzien kan worden van snel internet.
Dat traject is met veel enthousiasme en inzet van velen opgepakt. Tot 31 december 2018 hebben alle huishoudens in de gemeente Gennep de mogelijkheid gehad om zich in te schrijven voor snel internet.
Als CDA zijn wij ongelooflijk trots dat zoveel huishoudens en bedrijven in de gemeente Gennep het nut van snel internet inziet en zich ingeschreven heeft. Er zijn voldoende inschrijvingen binnen!
Dit betekent dat snel internet in de gehele gemeente Gennep aangelegd gaat worden. Hiermee kan onze gemeente op volle kracht vooruit!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.