04 juni 2018

Statiegeldalliantiemotie

De gemeente Gennep gaat zich aansluiten bij de Statiegeldalliantie. Op initiatief van het CDA Gennep is een motie opgesteld die op 4 juni jl. door de voltallige raad is ingediend tijdens de raadsvergadering. Het college van burgemeester en wethouders heeft de motie overgenomen.

De aanwezigheid van zwerfafval in onze leefomgeving vormt voor mensen een grote bron van ergernis. Tevens is het een hardnekkig probleem en vormt het een bedreiging voor het milieu, dieren en mensen, niet alleen in onze gemeente maar landelijk en wereldwijd.  Plastic flessen en blikjes maken een substantieel deel uit van de hoeveelheid zwerfafval. Ook vanuit duurzaamheidsoptiek is de invoering van statiegeld  op plastic flessen en blikjes positief.

Onderzoek heeft uitgewezen dat door de invoering van statiegeld op plastic flessen en blikjes een vermindering van 70% tot 90% aandeel in zwerfafval te behalen is;

Op 25 november 2017 is de Statiegeldalliantie opgericht, waarin diverse organisaties de handen ineen hebben geslagen met als doel te komen tot uitbreiding van het aantal verpakkingen waarvoor statiegeld wordt geint. Er zijn al bijna 300 gemeenten die zich bij dit initiatief hebben aangesloten. Vanaf binnenkort dus ook de gemeente Gennep.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.