24 juli 2018

Uitstraling rotondes Gennep moet visitekaartje zijn

De gemeente Gennep is in 2013 een zogenaamde ‘ingebruikname overeenkomst' aangegaan voor o.a. de twee rotondes aan de Brabantweg in Gennep. Door de gemeente Gennep is destijds gekozen voor het ontwerp dat het beste aansloot bij Gennep als Keramiekstad en het spoorwegverleden. Een prima idee wat het CDA betreft. De geschiedenis is zichtbaar gemaakt door het aanbrengen van spoorelementen en keramiek/terracotta op de rotondes. Na aanleg en inrichting in 2013 is er nauwelijks nog geïnvesteerd in de rotondes. Vandaar dat ze er helaas al een aantal jaren op rij troosteloos bij liggen. Het aanzien wordt elk jaar minder. Van (bloeiende) planten en struiken is nauwelijks nog sprake. Om verkeersonveilige situaties te voorkomen wordt enkel het onkruid met enige regelmaat gemaaid.

De rotondes vormen wat ons als CDA betreft absoluut geen visitekaartje meer voor Gennep. Ook krijgen wij als fractie steeds meer signalen van mensen uit onze eigen gemeente die zich storen aan de verwaarloosde staat van onderhoud van de rotondes. Van bloemen en planten is nauwelijks tot geen sprake meer. De planten die er groeien zijn veelal natuurlijk opgekomen.  

 

Daarnaast heeft er vorig jaar een ongeluk plaatsgevonden op de Weverrotonde. Daarmee is toen een grote terracotta pot gesneuveld. De scherven liggen nog steeds op de rotonde.

De verwijzing op de rotondes naar het spoorwegverleden en Gennep als Keramiekstad is daardoor (binnen redelijkheid) ook niet meer terug te vinden. Dat is jammer. 

Als CDA fractie zouden wij graag zien dat er op korte termijn wat gedaan wordt aan beide rotondes om het aanzien te verbeteren, zodat mensen de gemeente Gennep weer op een aantrekkelijke wijze binnenrijden. Vandaar dat we daar aan het begin van deze maand schriftelijke vragen over gesteld hebben aan het college. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.