19 mei 2019

Van werk aan de winkel naar werk in uitvoering…

'Kansen zien voor elkaar in grenzeloos Gennep' is de titel van het coalitieakkoord waar we als partijen CDA, SP en VVD inmiddels meer dan één jaar uitvoering aan geven. Dat doen wij met z'n twaalven vanuit onze volksvertegenwoordigenderol in de gemeenteraad, maar dat doen vooral het College en de ambtelijke organisatie. Niet alles kan van vandaag op morgen. Immers, het coalitieakkoord heeft een hoog ambitieniveau en het resulteerde dan ook in een groot aantal actiepunten. Wel zijn er het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet. Op dinsdag 14 mei, precies één jaar na de beëdiging van de wethouders, hebben we met de voltallige coalitie teruggekeken en ook vooruitgeblikt naar hetgeen er nog te doen staat.

We zijn in alle dorpen en wijken volop bezig. De voorzieningen worden op peil gebracht nu er per kern door de inwoners zelf ontwikkelingsplannen zijn uitgewerkt. Geen opgelegde blauwdruk dus vanuit het gemeentehuis, maatwerk dat kan rekenen op draagvlak. Datzelfde geldt ook voor de woningbouw. Na jarenlange bouwstop zijn in de afgelopen twaalf maanden tal van nieuwe initiatieven ontstaan die nu concreet worden uitgewerkt. Helaas vergt dit soms tijd, maar insteek blijft het versneld realiseren van extra woningen. Zeker in de kernen gaat de schop in de grond.

Sinds het aantreden van deze coalitie is ook ingezet op een verdere doorontwikkeling van het sociaal beleid. Dat klinkt beleidsmatig en omslachtig, maar het moet ervoor zorgen dat onze inwoners de zorg en ondersteuning ontvangen die nodig is bij hun wensen, behoeften en mogelijkheden. Dat doen we bijvoorbeeld door meer dorps- en wijkondersteuners en huiskamers in alle kernen. Stappen zijn er ook gezet op gebied van onderwijs en sport. Bij het Elzendaalcollege zijn vijf lokalen gerealiseerd en vooruitlopend op de komst van het Kind Expertise Centrum is aan de Picardie het voormalige mavo-/Second-hand-gebouw gesloopt. Daarnaast wordt de ozb-aanslag voor verenigingen die beschikken over een eigen accommodatie sinds dit jaar financieel gecompenseerd.

Een belangrijk succes van deze nieuwe coalitie is de komst van glasvezel. De wervingscampagne zag volle zalen in alle kernen en resulteerde in voldoende inschrijvingen zodat er op korte termijn kan worden gestart met de aanleg. Goed voor onze inwoners in het buitengebied en de dorpen en wijken, maar zeker ook essentieel voor onze lokale ondernemers. Naast de digitale infrastructuur zijn er ook op de fysieke bereikbaarheid stappen gezet: met de Provincie is overeenstemming bereikt over behoud van een 2x2 baansN271 tussen Gennep en Heijen. Het is nu wachten op de Provincie voor de uitwerking.

Naast de genoemde punten zijn er ook tal van andere zaken aangepakt en uitgevoerd. Bij het aantreden van deze coalitie was er werk aan de winkel... na één jaar lopen er veel ontwikkelingen. Immers, de realisatie van het coalitieakkoord is 'werk in uitvoering'!

Namens de CDA-fractie Twan Reintjes Namens de SP-fractie Rob Janssen Namens de VVD-fractie Holger Rodoe

Bijgaand op de foto (v.l.n.r.) Rob Peperzak (wethouder CDA), Remco Reinten, Twan Reintjes, Jacques van Bergen, Janine van Hulsteijn (wethouder VVD), Bram Nijst, Holger Rodoe, Rob Janssen, Hans Frentz, Peter Lucassen (wethouder SP), Fake Mulder, Fred Knigge, Hendrik-Jan van Essen, Jos Sutmuller, Ronnie Rutten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.