16 oktober 2019

Verkeerssituatie rondom Genneperhuys/Bloemenstraat in Milsbeek wordt veiliger gemaakt

Op dit moment wordt volop gewerkt aan de ophoging van dijken aan de Bloemenstraat in Milsbeek. Daarna wordt gestart met de reconstructie/herinrichting van het zuidelijk deel van de Bloemenstraat dat loopt van de N271 tot aan de komingang.

Nu gewerkt wordt aan de reconstructie/herinrichting van de Bloemenstraat zou het CDA graag zien dat de komingang verplaatst wordt naar vlak voor de toegang tot het Genneperhuys. Dat verzoek heeft het CDA neergelegd bij het college van B&W. Veel fietsers en wandelaars maken gebruik van het Genneperhuys en de Smelenweg. Dit vanwege de aanwezig routes, zoals de Maasroute (vml. LF-route) en de Pieterpadroute. Daarnaast vormt ook het theehuisje inmiddels een publiekstrekker voor toeristen en recreanten. Het uitrijden van het Genneperhuys vormt voor de CDA fractie vanuit veiligheidsoptiek een aandachtspunt. Het punt is ook niet erg overzichtelijk. Door verplaatsing van de komingang kan de snelheid terplekke teruggebracht worden naar 30 km/h. Hetgeen de veiligheid ten goede komt. 

Nu gewerkt wordt aan reconstructie/herinrichting van de Bloemenstraat zou het CDA graag zien dat door werk-met-werk te maken de zuidelijke komingang verplaatst wordt. Het college onderkend, evenals het CDA, dat betreffende locatie omwille van de veiligheid voor de vele fietsers en wandelaars een aandachtspunt is en dat verlaging van de snelheid gewenst is. Daarom wordt ter plekke een kruispuntplateau aangelegd om de snelheid van het autoverkeer op de Bloemenstraat terug te brengen. Deze maatregelen zullen bijdragen aan de verkeersveiligheid op dit onoverzichtelijke punt. Het college verkiest deze maatregelen boven het verplaatsen van de komgrens.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.