27 september 2022

Vragen fractie CDA energiekosten Verenigingen en antwoorden hierop door het College

Het zal niemand ontgaan zijn, maar de energieprijzen zijn de afgelopen periode gestegen.
Velen hadden een vast contract, maar die verlopen successievelijk en er komen steeds meer variabele energiecontracten in omloop.
Het gevolg is dat de energiekosten inmiddels zijn gestegen of binnen afzienbaar termijn zullen stijgen.
Ook (sport)verveningen met een accommodatie gaan de stijgende energieprijzen voelen. Zo sterk zelfs dat sluiting van de accommodatie onafwendbaar kan worden en daarmee het voortbestaan van de betrokken vereniging(en) in gevaar komt.
De verenigingen kunnen maatregelen nemen zoals het verbieden van het douchen, in de winter de verwarming laag of uitzettenen/of kosten van de entree en lidmaatschappen te verhogen. Wij vrezen dat dit onvoldoende zoden aan de dijk zal zetten.
Dit baart het CDA Gennep grote zorgen.
Het beoefenen van sport in georganiseerd verband draagt in belangrijke mate bij aan de gezondheid van onze inwoners en aan de sociale samenhang in de samenleving.
In het coalitie akkoord 2022-2016 is opgenomen dat het college onze (sport)verenigingen stevig wil blijven ondersteunen. De CDA fractie vindt dat de gemeente alles moet doen om te voorkomen dat er verenigingen kopje onder gaan zodoende zouden wij graag van het college een reactie krijgen op de onderstaande vragen:

• Heeft het college een beeld van het energievraagstuk bij (sport)verveningen met een accommodatie? Weet het college waar de pijnpunten zitten?
• Wat wil het college gaan doen cq wat doet het college momenteel om (sport)verenigingen te ondersteunen in het betreffende energievraagstuk?
• Hoe wil het college inspelen op de financiële vraagstukken die voortvloeien uit de stijgende energiekosten? Dit zowel kijkend naar op langetermijnvisie (investeringen), maar ook op gebied van kortetermijnvisie (lidmaatschapsgelden, consumptie, entreegelden).
Past dit vervolgens binnen het meerjaren onderhoudsplan?
• In welke mate worden (sport)verveningen ondersteund in duurzaamheidsontwikkelingen?

Alvast dank voor uw reactie,
Yanick Cillessen
Factie CDA


Antwoord college op vragen CDA inzake ondersteuning verenigingen

In het voorjaar april/mei hebben de sportverenigingen aangegeven dat ze nog geen zorgen hebben over elektriciteit. Dat ze zich meer zorgen maken over de stijgende gasprijzen maar dat deze vooralsnog ook niet tot problemen leiden in hun “bedrijfsvoering”. Sindsdien heeft geen vereniging zich bij ons gemeld met problemen in deze.
Wij hebben de raad beloofd om vinger aan de pols te houden. Daarom wordt er deze maanden opnieuw contact gezocht met de verenigingen.
Er heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden met de 4 tennisverenigingen, die al duidelijke zorgen uitten. Er staan de komende weken individuele gesprekken gepland met álle buitensportverenigingen. We zullen eerst deze inventarisatie afronden voor we tot een probleemoplossing overgaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.