24 september 2022

Vrijwilligers: het cement van je vereniging

Erg bemoedigend zijn de recente geluiden uit de vrijwilligerswereld niet. Het wordt steeds moeilijker functies te vervullen. Mensen zijn nauwelijks meer te porren voor onbetaald werk. Toch zijn de kopstukken uit het veld niet somber. Het wordt niet minder, maar anders. De moderne vrijwilliger zapt en vraagt zich steeds af: what's in it for me? Korte klussen met een kop en een staart zijn de trend. 'Mensen zitten niet te wachten op de ballast van een organisatie, zoals vergaderingen en besprekingen.'
Binnen een vereniging spelen vrijwilligers een zeer belangrijke rol. Zonder de inzet van deze mensen zou een vereniging het erg moeilijk hebben. Het is belangrijk om goed om te gaan met de vrijwilligers. Dit gaat alleen niet vanzelfsprekend.
Het wordt steeds belangrijker om als vereniging voldoende aandacht te besteden aan het werven en behouden van vrijwilligers. In tegenstelling tot ‘vroeger’ is het niet meer vanzelfsprekend dat leden ook op andere gebieden hun steentje bijdragen. Dus moet je hier bewust mee omgaan en aandacht aan besteden.
De afgelopen periode hebben we bij steeds meer verenigingen in de gemeente signalen ontvangen dat vrijwilligers functies steeds moeilijker in te passen zijn, wat vervolgens ten koste gaat van het verenigingsleven. Heel recent zijn hierin de noodkreten van het bestuur bij “Vitesse 08” en “Flamingo’s 56”.
Gezonde lokale verveningen en culturele organisaties zijn van groot belang voor de leefbaarheid van de dorpskernen. Het draagt in belangrijke mate bij aan de gezondheid van onze inwoners en aan de sociale samenhang in de samenleving.
Wanneer verenigingen en/of organisaties steun nodig hebben op welke manier dan ook kunnen ze bij de Gemeente Gennep en/of bij het CDA Gennep terecht, waarna er samen wordt gekeken naar mogelijke oplossingen.
Kunnen wij wat betekenen voor uw vereniging/organisatie laat het ons dan weten.

Yanick Cillessen
CDA raadslid

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.