29 november 2021

Woningbouw in de gemeente Gennep komt weer op gang

De huidige grote krapte op de woningmarkt is in zijn volle omvang pas kort geleden door de beleidsmakers onderkend. In de regio Noord-Limburg werd er in de periode 2014-2018 van uitgegaan dat er nauwelijks nog woningen gebouwd hoefden te worden. De vrees was namelijk dat er door bevolkingskrimp veel woningen leeg zouden komen te staan in de (nabije) toekomst.

De beleidsmakers liepen veel te veel aan de hand van krimpfanatici, die ons geheel onterecht doemscenario’s hadden voorgehouden. CDA Gennep heeft zo’n vijf jaar geleden daarom tegen die woningbouwvisie gestemd. Want hoe kun je besluiten om bijna geen woningen meer te bouwen als je veel jongeren uit je gemeente ziet vertrekken om niet meer terug te keren? En dat dan omdat er voor hen geen woningen beschikbaar zijn in hun dorp of stad.

Het huidige college heeft het roer, mede op aangeven van het CDA, omgegooid. Er zijn veel woningbouwinitiatieven van de grond gekomen. Voor een deel zijn die inmiddels gereed of in aanbouw. Maar nog veel meer nieuwe woningen zitten in de pijplijn en worden de komende periode gerealiseerd. En ze worden in elke kern van de gemeente gebouwd. Het aantal woningen in de pijplijn? Zeshonderd. Er is en wordt weer werk gemaakt van woningbouw. Dat is goed nieuws voor jong en oud in onze gemeente.

Jos Sutmuller, CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.