Gérard Cloïn

Vele jaren heb ik het landsbelang gediend als troepencommandant in Nederland en Duitsland, 15 jaren, en ben uitgezonden geweest in het kader van UNIFIL naar Libanon. Daarnaast heb ik bijna 20 jaren als psycholoog en socioloog meegewerkt aan het beleid rondom ethiek, uitzendingen en getraumatiseerde militaire collega’s en onderwijs. Inmiddels ben ik al een aantal jaren met pensioen en gebruik mijn opgedane kennis en ervaringen om mijn medemensen te ondersteunen.
Mijn bestuurlijke ervaring ontleen ik aan de diverse commando- en diensthoofdenfuncties die ik heb bekleed. Als docent aan de Koninklijke Militaire Academie en diverse burger instituten heb ik veel mensen mogen begeleiden en hen geleerd dat samenwerken en goed communiceren een belangrijke leidinggevende vaardigheid is.
Na mijn pensionering ben ik werkzaam geweest als docent psychologie voor de audicien-opleiding, trainde ik mensen in leiderschaps- en bestuurlijke vaardigheden, begeleide ik studenten bij een cursus leiderschap en personeelsbeleid.
Als mediator ondersteunde ik mensen met problemen op allerlei gebied.
Met deze kwaliteiten wil ik een bijdrage leveren aan het verbeteren van en vormgeven aan de leefomstandigheden van de inwoners van Ven-Zelderheide, Heijen, Milsbeek, Ottersum en Gennep.
Voor mij is belangrijk dat de leefbaarheid in de hele gemeente op peil blijft en daar waar nodig en mogelijk verbetert. Daarbij is het realiseren van een dorpshart en stadskern en het weren van vrachtauto’s (en zware landbouwvoertuigen) uit de kernen een belangrijke zaak.
Bovendien is het scheppen van nieuwe en voldoende werkgelegenheid in de gemeente een belangrijk aandachtspunt. Hierdoor kan de jeugd banen vinden en blijven wonen in de voor hen vertrouwde kernen. Daarbij heeft de bouw van voldoende en passende woningen mijn bijzondere aandacht en heeft duurzaamheid een belangrijke plaats in mijn denken over de toekomst.
Ouderen en mensen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen rekenen op mijn warme belangstelling en inzet. Daarbij zet ik me ook in voor goed passende woningen voor hen.
Als vrijwilliger ben ik werkzaam in uw midden bij de herdenkingen van de bevrijding van Gennep en de Dodenherdenking van 4 mei. Bovendien zet ik me in om de waarden van vrijheid, vrede, vriendschap en gelijkwaardigheid uit te dragen binnen school- en scholierenuitwisselingen tussen Nederland en Duitsland. Over oorlog en vrede vertel ik bij het Basis- en Voortgezet onderwijs als gastdocent bij de Stichting Kamp Westerbork. Bovendien ben ik bestuurslid van de “Stichting Gennep-Niers-Goch” en bevorder ik in deze stichting de samenwerking aan weerszijde van de grens.
Voor de leerlingen van het Elzendaal College organiseer ik jaarlijks met de gemeente en docenten het “Jo&Po (Jongeren en Politiek) programma”.
Uw keuze voor mij betekent een keuze voor besturen met een menselijke maat en aandacht voor alle mensen en wensen in onze gemeente.

Burgerraadslid Gerard Cloin:
Woordvoerder: Kernen en financiën 

Dhr. Gérard Cloin 
Moutstraat 105
6591 HG Gennep
tel. 0485-541138

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.