05 september 2022

CDA: Help mensen in de schuldhulpverlening m.b.t. energiekosten

CDA Heerlen-Raadsleden Kleis Adema en Pat Vaessen-Stollman hebben op 3 September 2022 de volgende schriftelijke vragen aan het college en de burgemeester ingevolge artikel 33 van het Reglement van orde van de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad gesteld omtrent schuldhulpregeling in relatie tot hoge energiekosten:

Vraag 1:

Hoe gaat het college/gemeente Heerlen om met mensen in de schuldhulpverlening die door hun gestegen energierekening opnieuw in de financiële problemen dreigen te komen?

Vraag 2:

Hoe ondersteunt het college/gemeente Heerlen mensen in de schuldhulpverlening die als gevolg van de gestegen energiekosten in de financiële problemen dreigen te komen?

Vraag 3:

Is het college het met de fractie van het CDA eens dat mensen in de schuldhulpverlening financieel ondersteund moeten worden om te voorkomen dat zij in de financiële problemen komen c.q. buiten de schuldhulpverlening vallen?

Vraag 4:

Is het college het met de fractie van het CDA eens dat we niemand uit een schuldhulpregeling willen laten vallen als gevolg van de gestegen energiekosten?

Toelichting op deze vragen:

Bron: Mensen dreigen uit schuldhulpregeling te vallen door hoge energierekening (nos.nl)

Op zaterdag 3 september verscheen een landelijk artikel op de website van de

NOS dat mensen uit de schuldhulpregeling dreigen te vallen door de hoge energierekening.

Organisaties in de schuldhulpverlening maken zich grote zorgen over mensen met een regeling die door hun gestegen energierekening opnieuw in de financiële problemen komen.

Als gevolg van de hoge energiekosten hebben deze mensen hun inkomsten en uitgave-patroon niet meer op orde waardoor zij uit de schuld hulpverlening dreigen te vallen.

We moeten ervoor zorgen dat mensen niet uit de schuldhulpverlening vallen, want dit kan juist hun hulp zijn.

Deze signalen worden ook afgegeven door mensen die de schuldhulp geven en van bewindvoerders.

De NVVK (Nederlandse vereniging voor schuldhulpverleners) hoopt dat gemeenten de komende maanden mensen in de schuldhulp extra zullen steunen

vanuit de bijzondere bijstand.

De gemeente Tilburg steunt mensen in de schuldhulp al extra vanuit de bijzondere bijstand. Mensen die buiten de boot dreigen te vallen bij de schuldhulp kunnen extra inkomenssteun krijgen uit het Tilburgs Ondersteuningsfonds.

Als je in de schuldhulp zit en je je verplichtingen niet meer nakomt, kan de regeling dus worden stopgezet, waardoor je verder in de financiële problemen komt.

Bij een wettelijke regeling moet een rechter daarover beslissen, bij een zogeheten minnelijke regeling gaan schuldeisers of een kredietbank daarover.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.