05 september 2022

CDA: jongeren dienen ook recht te hebben op energietoeslag

CDA Heerlen-Raadslid Hannie Heine heeft op 2 September 2022 de volgende schriftelijke vragen aan het college en de burgemeester ingevolge artikel 33 van het Reglement van orde van de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad gesteld omtrent de energietoeslag voor jongeren onder de 21 jaar :

Vraag 1:

Krijgen, zelfstandig wonende, jongeren onder de 21, in onze gemeente, ook geen energietoeslag?

Vraag 2:

Is het college het met de CDA-fractie eens dat, zelfstandig wonende, jongeren onder de 21 jaar ook recht hebben op energietoeslag om hen tegemoet te komen in de verslechterde financiële situatie?

Vraag 3:

Indien deze zelfstandig wonende jongeren deze energietoeslag niet krijgen, bent u bereid de beleidsregels daarop aan te passen zodat deze jongeren net als de studenten ook in aanmerking komen voor de energietoeslag zodat onze gemeente deze jongeren niet in de kou laat staan.

Toelichting op bovenstaande vragen:

Jongeren onder de 21 jaar krijgen geen energietoeslag. Vooral kwetsbare jongeren die door problemen thuis, zelfstandig wonen, zijn hier de dupe van. Volgens de wet zijn de ouders verantwoordelijk maar vaak zitten de ouders van deze jongeren ook in de problemen en zijn niet in staat de kinderen bij te staan. De Rechtbank in Nijmegen heeft recent een uitspraak gedaan dat studenten niet uitgesloten mogen worden van energietoeslag.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.