Marco Peters

#1 Lijsttrekker

Graag steek ik ook de komende vier jaar weer de handen uit de mouwen voor de mensen van onze stad en stadsdelen. Op mijn agenda voor de komende raadsperiode staan zaken zoals ”intensieve steun voor jong en oud om kansen op de arbeidsmarkt beter te benutten.” Veiligheid moet intensiever worden opgepakt om verloedering tegen te gaan. Leegstand en verloedering zoveel mogelijk tegengaan. Ook ouderen staan hoog op mijn agenda. Door goede zorg kunnen ouderen zo lang mogelijk onafhankelijk, mobiel en betrokken blijven. Heerlen ligt centraal en is aantrekkelijk voor ondernemers: laten we ze dan ook meer betrekken bij plannen voor de stad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.