Behoud van Heerlens erfgoed krijgt nog meer aandacht dan er al is; we hebben de taak om onze historie over te dragen aan de volgende generatie.

  • Invoeren van een gemeentelijke monumentenlijst.
  • Meer aandacht voor en inzet op herbestemming van leegstaande kerken, kloosters en scholen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.