1. Iedereen veilig van huis naar school en omgekeerd. Door alle verkeerssituaties rondom scholen veiliger te maken.
  2. Bij nieuwbouw bewuster omgaan met de noden en wensen van de omgeving steviger te betrekken in de ontwikkelingsplannen.
  3. Her parkeerbeleid wordt opnieuw tegen het licht gehouden.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.