Heerlen maken wij samen!

Hier vind je onze standpunten door en voor Heerlen, verwoord in ons mooie 100 punten verkiezingsprogramma! Wij zijn bij vele inwoners van Heerlen op bezoek geweest om hun mening te pijlen om Heerlen nog beter te maken. Heerlen maken wij immers samen!

App ons, bel ons, mail ons of stuur gerust een berichtje via social media. Ook de komende 4 jaar zetten wij jouw mening centraal en blijven we ons keihard inzetten voor jou en ons mooie Heerlen. 

Marco Peters

Lijsttrekker CDA Heerlen

Ons actieplan voor Heerlen!

  • Forse extra investering in leefbaarheid en veiligheid. Meer groen en beter onderhoud maar ook meer prullenbakken en speeltuintjes. Wij gaan voor meer kwaliteit. Ook komt er meer geld voor een effectieve aanpak van gevaarlijke verkeerssituaties en overlast door drugs, kamerverhuur en afval. Een leefbare en veilige buurt of wijk moet overal vanzelfsprekend worden.
  • Behoud van voorzieningen in buurten en wijken. Basisvoorzieningen zoals de supermarkt, bakker, apotheek, pinautomaat, brievenbus en buslijn. Ook pleiten wij voor de aanpak van leegstand in wijkwinkelcentra en het realiseren van een gemeenteloket én een politiepost in elk stadsdeel.
  • Investeren in mensen zelf. Wij investeren in degelijke betaalbare zorg en WMO-voorzieningen maar ook in meer samenkomst en ontmoeting voor jong én oud. Wij trekken meer geld uit voor activiteiten, verenigingen, toegankelijke cultuur, maar ook voor buurthuizen en jeugdhonken. Eenzaamheid bestrijden wij samen! Onze focus ligt de komende jaren ook op talentontwikkeling voor jongeren, volwassenen en senioren. Tevens is het onze inzet om sociale problematiek in onze stad te doorbreken met concrete resultaten, zeker bij de nieuwe aanpak Heerlen-Noord.
  • Meer focus op wonen en ontmoeting in Heerlen Centrum. Vele schitterende historische winkelpanden in bijvoorbeeld in de Saroleastraat staan boven winkelniveau leeg. Wij stimuleren daar het realiseren van woningen. Ook willen wij dat nog meer historische gevels worden opgeknapt.
  • Verlaging van de OZB en onze lokale lasten.
  • Een antwoord op de torenhoge energieprijzen. Extra inzet op verduurzaming van koop- én huurwoningen door bijvoorbeeld betere isolering, ook in de bestaande woningvoorraad van woningcorporaties. Met hen worden concrete afspraken gemaakt om dit te realiseren.
  • Een passende woning voor iedereen. Het realiseren van meer woningen voor starters, jonge gezinnen maar ook voor senioren. Meer passende seniorenwoningen zorgen voor meer doorstroom. Daarnaast vergroten wij kansen voor starters door o.a. het invoeren van een opkoopbescherming.
  • Een moderne democratie met meer burgerparticipatie. Het opzetten van een jongerenraad, een burgerbegroting waarbij inwoners zelf de uitgave van een vastgesteld bedrag bepalen, en het invoeren van een raadgevend referendum.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.