Cultuur en verenigingen

  • Het Parkstad Limburg theater (de schouwburg) blijft parel van Heerlen en de regio;
  • Stimuleren van nieuwe ledenaanwas bij verenigingen door meer middelen beschikbaar te stellen;
  • Onderzoeken of muziekonderwijs een vaste plek kan krijgen in het lespakket van de basisschool;
  • Urban ok, maar we blijven aandacht houden voor tradities;
  • Heerlen kent een rijke traditie wat evenementen betreft. Optochten, kermissen, de braderie Hoensbroek enz… blijven wij steunen;
  • Nieuwe initiatieven in de buurt kunnen rekenen op extra steun.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.