Openbare ruimte en groen

  • Meer aandacht voor onkruidbestrijding;
  • Plaatsingstijd van bladkorven verruimen;
  • Betere controle van water-afvoerputten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.