Algemene ledenvergadering CDA Horst aan de Maas

Geacht CDA-lid,     
Met genoegen nodigt het bestuur van de afdeling Horst aan de Maas u uit voor de algemene (najaars)ledenvergadering.   
Als gebruikelijk staat de najaarsvergadering in het licht van een thema. Het bestuur is zeer verheugd dat de heer  drs. Patrick van der Broeck, Deputé voor het CDA in de Limburgse Gedeputeerde Staten zich bereid heeft verklaard de vergadering mee te nemen in de actuele ontwikkelingen van de Limburgse provinciale politiek.   
De ledenvergadering wordt gehouden op:    

Datum: Woensdag, 7 november 2012  
Tijdstip: 19.30 - 22.00 uur ? Locatie: café ‘t Kruuspunt Americaanseweg 105 5964 PA Meterik Telefoon: +31 (0)77-3981396     

Zie voor de agenda de ommezijde.   
Het bestuur hoopt u in groten getale te mogen begroeten.
vanaf 20.30 uur is de vergadering voor iedereen toegankelijk  
Met vriendelijke groet,   
Het bestuur van de CDA-afdeling Horst aan de Maas   


 
Agenda algemene ledenvergadering CDA Horst aan de Maas 7 november 2012     
1. Opening en vaststelling agenda  
2. Mededelingen:   - van de zijde van het bestuur   - van de zijde van de leden  
3. Ingekomen post  
4. Verslag ledenvergadering 14 mei 2012 en 21 juni 2012  
5. Terugblik Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012  
6. Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen maart 2014  
7. Verenigingsactiviteiten 2012:  - Nieuwjaarsbijeenkomst 9 januari 2013 Harmoniezaal Lottum  
8. Rondvraag  
9. Sluiting   
Pauze   
20.45 – 22.00 De heer drs. Patrick van der Broeck, Deputé voor het CDA in de Limburgse Gedeputeerde Staten neemt de aanwezigen meenemen in de actuele ontwikkelingen van de Limburgse provinciale politiek  
 Na de inleiding van de heer Van der Broeck bestaat er ruimschoots de gelegenheid om met hem in interactie te treden. 
22.00 - ?  Sluiting vergadering en mogelijkheid tot informeel samenzijn op de vergaderlocatie.
 
Afmeldingen bij voorkeur per email aan: ariejanssen@ziggo.nl   
Email onmogelijk? Dan op het adres:  De Leeuwerik 8 5864 BZ Meerlo  
Of mobiele telefoon:   06-10934654   

Digitale nieuwsbrief CDA Horst aan de Maas Nog niet geabonneerd op de digitale nieuwsbrief van het CDA Horst aan de Maas? Meldt u zich dan met uw emailadres aan op postmaster@cdahorstaandemaas.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.