Algemene ledenvergadering CDA Horst aan de Maas

Agenda algemene ledenvergadering CDA Horst aan de Maas 22 maart 2013

  1.          Opening en vaststelling agenda

  2.          Mededelingen:

                                - van de zijde van het bestuur

                                - van de zijde van de leden

  3.          Ingekomen post

  4.          Verslag ledenvergadering 9 januari 2013 (bijlage)

  5.          Afscheid Leon Litjens als wethouder

  6.          Afscheidswoorden van Leon Litjens als politiek leider en wethouder

  7.          Beschrijving van het doorlopen proces van de enkelvoudige voordracht van lijsttrekker tevens opvolgend wethouder door de voorzitter van de selectiecommissie Henk Kuijpers

  8.          Het voordragen van de kandidaat lijsttrekker/wethouder

  9.          Voorstellen kandidaat lijsttrekker/wethouder

10.          Stemming over de kandidaat lijsttrekker/wethouder

11.          Bespreken profielschets kandidaat raadsleden  (bijlage)

12.          Vaststellen van de profielschets van de kandidaat raadsleden

13.          Rondvraag

14.          Sluiting

Afmeldingen bij voorkeur per email aan:     ariejanssen@ziggo.nl

 Email onmogelijk? Dan op het adres:           De Leeuwerik 8

                 5864 BZ Meerlo

Of mobiele telefoon:                                      06-10934654

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.