ALV CDA Horst aan de Maas

 

Met genoegen nodigt het bestuur van de afdeling Horst aan de Maas u uit voor de algemene (voorjaars)ledenvergadering.

Agenda algemene ledenvergadering CDA Horst aan de Maas 11 mei 2015

 

19.15 - 19.30 uur: Inloop

 

19.30 - 20.15 uur: Statutair deel

 

1. Opening en vaststelling agenda

 

2. Mededelingen:

- van de zijde van het bestuur;

- van de zijde van de leden.

 

3. Ingekomen post

 

4. Verslag ledenvergadering in Horst

 

5. Statutaire deel jaarvergadering

- jaarverslag 2014 secretaris;

- financieel jaarverslag 2014 penningmeester;

- verslag kascommissie 2014 (bestaande uit Wiel Jenniskens en Alex Janssen);

- verkiezing kascommissie 2015 (Alex Janssen en nog te kiezen lid);

- begroting 2015 penningmeester.

 

6. Bestuursverkiezingen

- Henk kuipers en Renée van Enckevort zijn aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor       beide te herkiezen.

- De heer Roy Knelissen kandideert zich voor het bestuur. Het bestuur stelt voor hem te

  kiezen.

 

7. Verenigingsactiviteiten 2015:

- reces:             11 juli 2015, van 13.00 - 19.00 uur, activiteit ;

- najaar:            26 september 2015, CDA activiteit.

 

8. Terug blik Provinciale Staten en Waterschaps- verkiezingen.

9. Rondvraag

10. Sluiting

 20.15 - 20.30 uur: Pauze

20.30 - 21.30 uur: Inleiding Jeroen Lenaers,       (openbaar)

                            met gelegenheid tot het stellen van vragen.


Jeroen Lenaers (1984) is geboren en getogen in Stramproy. Hij studeerde European Studies aan de Universiteit van Maastricht en ging daarna aan de slag als medewerker van Europarlementariër Ria Oomen-Ruijten in het Europees Parlement. Bij de Europese verkiezingen in mei 2014 is hij verkozen als Europarlementariër voor het CDA. Hij houdt zich voornamelijk bezig met de portefeuilles Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL), en Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE). In deze commissies richt Jeroen Lenaers vooral de aandacht op de herziening van de richtlijn over pensioenfondsen, jeugdwerkgelegenheid en de migratie- en vluchtelingenproblematiek. Hierover – en over andere actuele zaken – zal Jeroen Lenaers ook gaan spreken op de ALV van CDA-Horst aan de Maas.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.