ALV en Nieuwjaarsbijeenkomst CDA Horst aan de Maas

Agenda algemene ledenvergadering CDA Horst aan de Maas 11 januari 2017
 
1. Opening en vaststelling agenda
 
2. Mededelingen:   - van de zijde van het bestuur   - van de zijde van de leden
 
3. Update door Raymond Knops over de Tweede Kamerverkiezingen maart 2017
 
4. Tijdsplanning ledenvergaderingen 2017 (zie bijlage)
 
5. Vaststelling profiel lijsttrekker (zie bijlage)

6. Enkelvoudige of meervoudige voordracht lijsttrekker
 
7. Taken leden en bestuur in het jaar 2017 en 2018 (tot aan de raadsverkiezingen)
 
8. Rondvraag
 
9. Sluiting
 
 
CDA-Nieuwjaarsreceptie
 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.