Lieke Willemssen

‘Samen bereiken we allemaal meer’

Wie ben ik

Mijn naam is Lieke Willemssen, 26 jaar en trotse mamma van Seppe. Ik woon samen met Rob Nouwen op de Loevestraat in Horst, maar ben opgegroeid in Sevenum waar ik in het verleden betrokken ben geweest bij diverse verenigingen, zoals: de Harmonie, de Dansgarde en het Jongerenkoor. Sinds enkele jaren ben ik actief als commissielid bij de Zittingscommissie van CV dun Ezelskop. Daarnaast heb ik sinds kort de hardloopschoenen weer aangetrokken en ben ik aangesloten bij de Peelrunners. Tijdens mijn studie Real Estate & Facility management heb ik een tijd in Breda gewoond. Voor stages ben ik woonachtig geweest in India en Mechelen, maar altijd kwam ik weer terug ‘noar hoes’.

Ik ben werkzaam als bewonersondersteuner in gemeente Venlo. In die rol bouw ik samen met bewoners aan de leefbaarheid van de wijk. In mijn dagelijks werk ervaar ik dat mensen die voelen dat ze op hun eigen manier iets kunnen betekenen in de maatschappij hier blij van worden. het geeft een gevoel van eigenwaarde. Daarin is het wel belangrijk dat ze gehoord, gezien en gefaciliteerd worden.

De politiek in

Zowel mijn werk als mijn persoonlijke interesse in de maatschappij zijn mijn drijfveren geweest om de stap te maken naar de politiek.

Onze maatschappij is constant in beweging. Met name in de afgelopen periode is de kijk op onze samenleving verandert. Het is belangrijk dat de politiek hierin meebeweegt. Dit betekent vooral goed luisteren, minder regie voeren en meer laten ontstaan. Ik wil graag die nieuwe wind mee aanjagen. Ik vind het belangrijk dat de politiek geen ‘ver van mijn bed show’ is. Politiek moet laagdrempelig zijn en toegankelijk voor iedereen, vooral lokaal!

Het vertrouwen geven aan burgers en laten ontstaan waar maatschappelijke behoefte aan is. Daarom ben ik CDA. Onze partij gelooft in de kracht die er is binnen de samenleving. Iedereen heeft hierin zijn eigen plek. En ieder is hierin uniek. De een heeft zorg nodig, de ander zorgt graag voor anderen. Ieder kan met zijn of haar eigen talent een steentje bijdragen op welke manier dan ook.

Ik ben erg enthousiast om in mijn eigen gemeente aan de slag te gaan met het bouwen aan de directe leefomgeving. Dit doen we ‘gewoon samen’, want daardoor: luisteren we naar elkaar, leren we wat de maatschappelijke behoefte is én ontstaan er dingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.