Sjaak Jenniskens

Hallo Ik ben Sjaak Jenniskens en wil me hierbij even voorstellen voor diegene die mij nog niet kent.

Ik ben geboren en getogen in Meterik aan de Crommentuynstraat, kandidaat voor het CDA in Horst aan de Maas, ik ben 58 jaar, getrouwd met Ans en samen hebben we drie kinderen.  Wij hebben een melkveehouderij met bijbehorend jongvee en een bloembinderij, FlorAns Bloemenliefde. Ik zet me al jaren in voor het dorp bij de dorpsraad en als raadslid bezocht ik zo veel mogelijk de dorpsraad vergaderingen van Meterik en Griendsveen. Verder heb ik de afgelopen periode bestemmingsplannen en financiën behandeld. Ook voor de visie veehouderij en energietransitie heb ik me ingezet.

Voor Meterik zijn er de afgelopen periode een aantal mooie ontwikkelingen bereikt. Zoals de sporthal voor VcTrivia en andere clubs en de opknapbeurt voor het centrum dat nu klimaat bestendig wordt. Als CDA hebben we ons extra ingezet voor woningbouw in Meterik zoals op de voormalige school locatie en een nieuwe uitbreiding in het Meteriks veld. Dit alles is bereikt in samenwerking met de dorpsraad en de werkgroepen. Altijd met veel energie en betrokkenheid.

Veel andere partijen vinden de visie veehouderij niet ver genoeg gaan zij willen echter meteen op een uitvoeringsprogramma gaan zitten en willen vooral krimp. Wat ons betreft is de visie wel helder: we willen de veehouderijen op toekomst bestendige locaties hebben, hiervoor hebben we een inventarisatie opgenomen in het uitvoeringsprogramma. Vandaaruit kun je vervolgens gaan sturen waar nog wel uitbreiding mogelijk is en waar niet. De veehoudeij in onze gemeente veranderd al in groot tempo door de verschillende saneringsronden en door natuurlijk verloop doordat er geen opvolging is. Hier is wat ons betreft meer aandacht nodig om veehouderij in onze regio juist te behouden ipv weg te jagen, ook voor het beheer van ons buitengebied.

Bij de energietransitie heb ik vooral aandacht gevraagd voor de gebiedsontwikkleling deze is erg belangrijk om draagvlak in een gebied te houden.

Ook voor het weren van verkeer uit de dorpen heb ik aandacht gevraagd in ons verkiezingsprogramma, zo vinden wij dat er bij toekomstige ontwikkelingen extra aandacht moet zijn voor de verkeersafwikkeling en hier ook geld voor opzij gelegd moet worden. Zodat we in de toekomst in steeds meer kernen het doorgaande verkeer uit het dorp kunnen mijden.

Mag ik je vragen om op 16 maart weer op mij te stemmen? Met jouw stem kan ik me de komende 4 jaar weer inzetten voor onze mooie gemeente. Lees ons verkiezingsprogramma elders op deze site.  

Ik kom graag met jouw in contact, mail  bel of stuur een berichtje  [email protected], telefoon 0651087260  

CDA: Wij zijn er voor jou!

Laat je stem op 16 maart horen, Sjaak Jenniskens.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.