De commissie Samenleving heeft afgelopen dinsdag weer gesproken over het alcohol en drugsbeleid van de gemeente. Een discussie, waarvan wij vinden dat die veel breder maatschappelijk moet worden besproken en niet alleen in de raadzaal.

De cijfers van het Trimbos Instituut geven aan dat het alcoholgebruik onder jongeren (18-) landelijk afneemt. Echter, in een publicatie van de GGD Limburg Noord en GGD Zuid-Limburg wordt aangegeven dat het drankgebruik van de Noord-Limburgse jongeren, en dan praten we over de leeftijd vanaf 13 jaar, met hun alcoholgebruik boven het landelijk gemiddelde zitten. 19 % bij 13/14 jarigen en zelfs 58 % van 15/16 jarigen (landelijk resp. 14 en 48 %). Dat is een zorgelijke trend. Ook is bekend dat bijna een derde van de scholieren in Limburg in aanraking komt met drugs.

Alcohol- en drugsgebruik is daarom, vooral in onze regio een breed maatschappelijk probleem, waar niet primair en alleen de gemeente voor aan de lat staat. Ouders zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor hun kinderen. In preventieve sfeer kan de gemeente d.m.v. voorlichting daarin ondersteunen.

Onlangs heb ik een informatie-avond bezocht van Vur Oow waar een aantal ouders met elkaar in gesprek gingen over deze problematiek en daaruit kwam naar voren dat het ook voor ouders vaak moeilijk is om daarin een juiste weg te zoeken en te vinden.

Wellicht zou in het kader hiervan de discussie m.b.t. de sluitingstijden van de horeca toch weer kunnen worden opgepakt!

 

Annemie Craenmehr-Hesen, raadslid CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.