Afgelopen dinsdag is de Actualisering Centrumvisie Horst vastgesteld. Een visie die is opgesteld samen met inwoners, ondernemers en bezoekers van het centrum Horst.

Een schoolvoorbeeld van participatie.

In deze visie zijn voor de toekomst de (ruimtelijke) ontwikkelingen richting gegeven.

Het Horster centrumgebied is in deze visie opgedeeld in 3 deelgebieden. Het doel is een doorlopende opwaardering van het centrum waarbij verbinding, wonen, vergroening, klimaatadaptatie, parkeervoorzieningen, ontmoeting, cultuur en behoud en/of uitbreiding van (winkel)voorzieningen de kernpunten vormen. Want een bruisend centrum is immers goed voor heel Horst aan de Maas. Deze visie vraagt een investeringsvolume van 4,6 mio in de periode 2019-2022.

Dit proces, ingezet in 2006, heeft al geresulteerd in het feit dat in Horst centrum betrekkelijk weinig dan wel geen leegstand is, dat er een ruime mate aan parkeergelegenheid is, dat er kwalitatieve impulsen al hebben plaatsgevonden (denk aan de herinrichting Lambertusplein) en dat wonen in het centrum ook een prominente plaats heeft.

Nu is de actualisering van die visie dus vastgesteld, waarbij we een volgende fase ingaan. De waarden zoals hiervoor benoemd zullen daarin wederom een plaats krijgen. Dit alles zal gefaseerd ten uitvoer worden gebracht. Voor het komende jaar wordt een krediet beschikbaar gesteld voor de vergroening van het centrum in de deelgebieden. Daarnaast is de herinrichting van parkeerterrein Kerkeveld als prioriteit aangewezen.

In de raadsvergadering is door de CDA fractie wel aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie bajonetsplitsing Americaanseweg/Kloosterstraat. Dit is een terugkomend knelpunt en gevraagd is aan college om hier óf het parkeerverbod intensief te handhaven óf anderszins een oplossing te zoeken.

Annemie Craenmehr, CDA raadslid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.