We leven met z’n allen in een zeer bijzondere en onzekere tijd. Dit zien we ook terug in de begroting. De uitdaging voor de komende jaren is groot. Enerzijds krijgen we als gemeente minder rijksmiddelen wat ertoe leidt dat we minder uit kunnen geven en we zien als gevolg van de Corona dat de kosten toenemen.

Als CDA vinden we het van groot belang dat we blijven investeren in leefbaarheid, in deze Coronatijd belangrijker dan ooit. We doen dit bijvoorbeeld dan ook in Sporthal HAM, de Kruisweide en de Smetenhof. Maar we maken ook de keuze de bouw van een nieuw zwembad uit te stellen en voor nu in te zetten op verbetering van het huidige zwembad.

Lastenverzwaring is voor het CDA voor wat betreft de OZB niet bespreekbaar. We hebben dan ook een gezamenlijk voorstel ingediend om dit terug te draaien. Dat de kosten voor het ophalen van grofvuil omhoog gaan begrijpen we daarentegen wel. Het hoge serviceniveau willen we behouden en dat je daar dan een prijs voor betaalt vinden we uitlegbaar als CDA.

De uitdagingen op het gebied van zorg zijn groot omdat we daar ook een behoorlijke afname van middelen vanuit het Rijk zien. Uitgangspunt voor het CDA blijft hierbij dat niemand tussen wal en schip mag vallen. Daarbij vinden we het van belang dat er gekeken wordt naar wat iemand daadwerkelijk nodig heeft aan zorg in plaats van dat we het hebben over waar iemand recht op heeft. Wat ons betreft toch net een andere insteek met een beter resultaat.

Wat betreft de voorgestelde taakstelling op de interne organisatie, deze mag wat het CDA betreft hoger ingezet worden, dit hebben we het college dan ook meegegeven. Resultaat van dit alles uiteindelijk toch een sluitende meerjarenbegroting!

Loes Wijnhoven

CDA Horst aan de Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.