Tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie, op woensdag 3 juli jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorgestelde beleid aangaande ‘teeltondersteunende voorzieningen’. Dat zijn alle voorzieningen die fruitkwekers, aspergekwekers of boomkwekers gebruiken om hun oogst te beschermen tegen weersinvloeden en/of te kunnen voldoen aan de eisen die de consument stelt aan hun producten. Onder ‘teeltondersteunende voorzieningen (in het gemeentehuis inmiddels afgekort als ‘TOV’s’) vallen zaken als het plastic op de aspergevelden, hagelnetten boven fruitboomgaarden, containervelden en overwinteringskassen van boomkwekers enz.

Kwekers hebben deze voorzieningen nodig. Van de andere kant zijn ze ook van invloed op het landschap in onze gemeente. Daarom heeft Horst aan de Maas, in nauwe samenwerking met ondernemers en natuurorganisaties beleid gemaakt voor deze TOV’s. In dat beleid hebben we vastgelegd waar we deze voorzieningen wél, en waar we ze niet toestaan en onder welke voorwaarden.  We maken onderscheid tussen hoge (boven de 150 cm) en lage voorzieningen, en tussen permanente (langer dan 6 maanden) en tijdelijke voorzieningen. Met het nieuwe beleid dat door de gemeenteraad is vastgesteld, kunnen we nu sturen op een goede balans in ons mooie buitengebied. Balans tussen de economische en maatschappelijke belangen, zodat ondernemen kunnen blijven ondernemen, en we tegelijkertijd zorgen dat ons buitengebied aantrekkelijk blijft voor toeristen en uiteraard voor onszelf als inwoners van Horst aan de Maas.

Horst aan de Maas is de eerste gemeente die TOV-beleid heeft vastgesteld. Wij zijn er van overtuigd dat andere gemeentes snel zullen volgen.

Henk Weijs

CDA Horst aan de Maas

  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.