Afgelopen dinsdag hebben we tijdens de raadsvergadering in één voorstel veertien bedrijfsbestemmingen gewijzigd naar de bestemming wonen. Dit samenvoegen van relatief kleine aanpassingen wordt een veegplan genoemd. Deze werkwijze is positief voor de aanvragers, die gemiddeld 2000 Euro besparen aan legeskosten. Maar ook voor de gemeente, omdat er tijd wordt bespaard door werkzaamheden binnen de procedure te combineren.

Eind 2017 hebben we als CDA een motie ingediend. De vraag aan het college was: kom met een plan waardoor het eenvoudiger en minder kostbaar is om bestemmingen aan te passen van bedrijf naar wonen in het buitengebied. Het deze week goedgekeurde veegplan was een pilot die goed is gelukt. Deze procedure  gaat de komende periode 2 keer per jaar plaatsvinden.

Aan het aantal reacties dat ik heb ontvangen naar aanleiding van een stukje in de Hallo over dit onderwerp, is op te maken dat deze bestemmingsplanwijzigingen van bedrijf naar wonen in het buitengebied erg actueel zijn. De communicatie over hoe een veegplan voor u van toepassing kan zijn is verwerkt in een folder die bij de gemeente opgevraagd kan worden.

Door op een verstandige manier ruimte te geven aan wonen in het buitengebied, voorkomen we dat leegstaande panden verpauperen en daardoor flink in waarde dalen. Belangrijk is dat we op deze manier inwoners de kans geven om in het buitengebied te wonen zonder dat er gebouwd hoeft te worden. Daarnaast nemen we op deze manier iets weg van de druk op de huidige woningmarkt.

Eric Brouwers, Raadslid CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.