De afgelopen periode hebben verschillende inwoners van Horst aan de Maas met mij gedeeld hoe zij het veranderen van een bedrijfsbestemming naar een woonbestemming bij panden (binnen en buiten de bebouwde kom) ervaren. De kosten voor de bestemmingsaanpassing worden als erg hoog ervaren. Daarnaast wordt de tijd die nodig is voor de aanpassing als erg lang ervaren. Beide zaken zijn verklaarbaar. De kosten zijn hoog omdat er binnen de huidige werkwijze veel werk verzet moet worden door de ambtelijke organisatie. De lange doorlooptijd wordt veroorzaakt door het complexe proces dat er bij de huidige werkwijze doorlopen moet worden. De huidige procedure wordt toegepast op alle bestemmingsaanpassingen van bedrijf naar wonen, van groot tot klein.  Doordat de procedure duur en tijdrovend is, haken potentiele kopers af en worden de panden met een bedrijfsbestemming moeilijk verkocht.  Hierdoor blijven (vaak oudere) mensen noodgedwongen wonen op een plek waar ze weg willen en kunnen toekomstige (vaak jongere) bewoners niet op een plek gaan wonen waar ze hun droom waar kunnen maken.

Wij hebben als CDA afgelopen dinsdag tijdens de begrotingsbehandeling  via een motie het College opgeroepen om te bekijken of dit proces niet simpeler, goedkoper en sneller uitgevoerd kan worden.  Hiermee bevorderen we het verkoopproces voor de verkoper en de koper.  Naast het bevorderen van het verkoopproces behalen we nog twee voordelen: de ambtelijke druk wordt verlaagd en we voorkomen dat er panden leeg komen te staan (met verpaupering tot gevolg) omdat huidige bewoners noodgedwongen moeten verhuizen zonder hun huis verkocht te hebben. En dat laatste wil natuurlijk niemand.      

Eric Brouwers

Raadslid CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.