Swolgen en Tienray krijgen een nieuw schoolgebouw. Geen nieuws, zult u zeggen, want besluiten hierover zijn al lang geleden genomen. Klopt: scholenkoepel Dynamiek is bezig met de aanbesteding voor de bouw, nabij de MFA Kerkebos, gelegen tussen beide dorpen.

Jl. dinsdag heeft de gemeenteraad echter nog een voorstel behandeld om een energiecentrale te bouwen om de nieuwe school en de MFA volledig energieneutraal te maken. Daar zou een investering van € 920.000,- mee gemoeid zijn, op voorwaarde dat 45% daarvan als subsidie zou kunnen worden verworven. De school en de MFA zouden zich moeten verplichten om tientallen jaren energie af te nemen om de centrale te laten renderen.

Wij hebben als CDA niet ingestemd met dit voorstel. Duurzaamheid vinden wij ontzettend belangrijk, maar investeringen daarin moeten ook financieel duurzaam zijn. Dat is hier niet het geval. De terugverdientijd is veel te lang doordat we maar 2 gebouwen van energie kunnen voorzien. Dat legt naar onze mening een te zware claim op de gebruikers. Daarnaast is realisatie zwaar afhankelijk van subsidie. Ook als het subsidie is, die niet door de gemeente wordt verstrekt, moeten we daar zorgvuldig mee om gaan. Het nieuwe schoolgebouw wordt wat ons betreft dan ook bijna energieneutraal gebouwd, en valt daarmee ruim binnen de wettelijke duurzaamheidseisen.

Het wordt tijd dat het schoolgebouw ook daadwerkelijk verrijst, zodat de kinderen uit beide dorpen straks in een mooi, nieuw gebouw les gaan krijgen. Het grondwerk is reeds verricht.

Henk Weijs,

CDA Horst aan de Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.