Het antwoord hierop is JA. Afgelopen week zijn we als raad bijgepraat door het college en ambtenaren over het woonbeleid tot 2030. Een  goede bijeenkomst waar duidelijke uitleg werd gegeven hoe Horst aan de Maas het woningtekort aan gaat pakken. Er is de afgelopen periode een onbalans ontstaan op de woningmarkt. Hierdoor staan vraag en aanbod onder druk en zijn de prijzen van woningen flink gestegen. Het beperkte aanbod zorgt ervoor dat de doorstroom stagneert. Voor starters is het een grote uitdaging om toe te treden tot de woningmarkt.

Als CDA streven we naar een woningvoorraad die aansluit op de huidige en toekomstige behoefte. Het uitgangspunt is de juiste woning, op de juiste plek. Uit deze bijeenkomst kwamen een paar belangrijke punten naar voren. Eigen grondpositie van de gemeente is hierbij erg belangrijk voor de toekomst. Op verschillende manieren willen we met pilots starten om sneller, efficiënter en betaalbare koop-, en huurwoningen te bouwen voor diverse doelgroepen. Als CDA streven we ernaar om dit in alle kernen van Horst aan de Maas gerealiseerd te krijgen. De laatste tijd zijn er al diverse woningbouwplannen in de raad voorbij gekomen die goedgekeurd zijn. Hierdoor kan men dus van start met bouwen. Zodat iedereen die in Horst aan de Maas wil wonen of blijven wonen dit ook kan. 

 

Eduard Maas

Raadslid CDA  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.