Ook in onze gemeente is inmiddels de discussie los gebarsten hoe het verder moet met de  natuurontwikkeling van de oude Maasarm. Als gemeente hebben we geprobeerd om de gronden terug in eigendom te krijgen. Hiervoor was echter geen draagvlak in de gemeente Venray vandaar dat de verdere afwikkeling inmiddels via de provincie loopt. Vanuit het verleden zijn er afspraken gemaakt dat zoveel mogelijk grond terug zou gaan naar de agrarische sector, voor aanvang van het project is dit toegezegd en daardoor is draagvlak gecreëerd voor deze grootschalige gebiedsontwikkeling. In het kader van een betrouwbare overheid is het belangrijk dat deze afspraak ook nagekomen wordt.

Echter, nadat de provincie de regie heeft genomen, is er alleen gepraat met de grote natuur beherende organisaties. Het is echter door het Didam-arrest niet meer mogelijk om natuurgronden alleen aan te bieden aan 1 partij en moet ook hier een open inschrijving plaatsvinden. Ik hoop dat de agrariërs ook een eerlijke kans krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat agrarisch beheer beter kan dan nu gebeurt. Zo dreigt een groot gedeelte van het gebied al dicht te groeien met wilgen opslag, wat zeker niet de bedoeling is. Er is daarom wel haast geboden. En zelfs met de bestaande natuurdoeltypen liggen er ook voor agrariërs mooie kansen. Daarbij heeft de lokale agrariër als geen ander verstand van de historie en de kwaliteit van het gebied en zijn bij uitstek geschikt om dit gebied te gaan beheren. Ik hoop hierbij dat de gronden er een extra waarde bij krijgen in plaats van extra kosten.

Sjaak Jenniskens

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.