Zoals we allemaal weten wordt momenteel ’t Gasthoes verbouwd tot multifunctioneel cultureel centrum. Ook de directe omgeving van ’t Gasthoes wordt heringericht.

De raad heeft destijds aangegeven dat het haar wens is om dit gebouw zo energieneutraal mogelijk te maken. Hiervoor moest het college met een aanvullend voorstel naar de raad komen.

Het voorstel, waarin de duurzaamheidsmaatregelen nu zijn aangegeven, maar o.a. ook de ambities voor de middenzaal en de uniforme inrichting uiteen werden gezet, is afgelopen dinsdag besproken in de raad. Het CDA heeft hiermee ingestemd om de volgende redenen:

1.  De raad zelf de extra duurzaamheidseis heeft opgelegd. Uiteindelijk zal dit ten goede komen aan de exploitatie en hebben huurders hier direct profijt van.

2.  De ambitie om een middenzaal te creëren met daarin meegenomen de oplopende en verrijdbare tribune is een verantwoorde investering die uiteindelijk ook positieve invloed heeft op de exploitatie en zich zal terugverdienen.

3.  We onze culturele ambities (lokaal en regionaal) alleen kunnen waarmaken als we het in 1 x goed doen. Een eenduidige inrichting draagt daar aan bij. De uitstraling van ’t nieuwe Gasthoes is een van de componenten waardoor we een bijdrage kunnen leveren aan onze ambities om ’t Gasthoes die culturele uitstraling te geven die het verdient.

 

Annemie Craenmehr, raadslid CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.