De burgemeester heeft aangegeven dat hij wil gaan inventariseren wat de wensen zijn per kern om invulling te geven aan een kermis dan wel een dorpsfeest. Voor aankomend jaar blijft de organisatie vanuit de gemeente nog hetzelfde.

Aanleiding van de inventarisatie is een toenemende ambtelijke capaciteit en specialisme om een kermis te organiseren. Tevens is de kermis in meerdere dorpen anders geregeld, met verschillende invullingen. Mijns inziens is het goed dat de burgemeester dit actief gaat oppakken en de wensen ophaalt bij de verschillende dorpen om te horen  waar zij behoefte aan hebben. Dit geeft degenen die nu geen kermis hebben in het dorp de gelegenheid om hier zelf invulling aan te geven en degenen die het nu zelf organiseren en daar niks voor ontvangen de kans om ook aan tafel aan te sluiten in het gesprek. Zo kunnen we samen richting bepalen waar men naartoe wil en de kermis dan wel het dorpsfeest af te stemmen op de eigen behoefte. Vragen die voor  liggen zijn: wordt de huidige werkwijze gehandhaafd? Wil de kern een andere opzet of zelfs geen kermis maar liever een dorpsfeest? Willen we één of twee kermissen in Horst? 

Goed om te constateren dat deze vragen nu worden opgepakt en later worden omgezet in een koers. De kermis leeft alleen als de invulling ervan niet meer die traditionele van voorheen is, maar wordt door dorpen allen op eigen wijze ingevuld.

Danny van Hees

Raadslid CDA Horst aan de Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.