We zijn in Nederland aan de slag met het invoeren van de nieuwe omgevingswet. In 2021 moet de basis voor deze wet er liggen. Dat betekent dat de gemeentelijke overheden, dus ook Horst aan de Maas, hier actief mee aan de slag zijn. Dit onderwerp lijkt droge kost, maar is het niet. Deze wet waar de leefomgeving, ruimte voor maatwerk en een goede omgevingsdialoog centraal staat is van belang voor ons allemaal. Deze nieuwe wet is toegesneden op de snel veranderende wereld waarin we leven.

Ten opzichte van de huidige wetten worden een paar fundamentele wijzigingen doorgevoerd. Ten eerste komt de initiatiefnemer centraal te staan, ten tweede gaan we van goede ruimtelijke orde naar  kwaliteit van de leefomgeving en ten derde gaan we van regels naar de bedoeling van initiatieven. Wat betekent dit dan voor mij vraagt u zich wellicht af? Dat betekent onder andere het volgende: er is ruimte voor initiatieven, we gaan van controle naar vertrouwen, er is ruimte voor participatie en actieve betrokkenheid (omgevingsdialoog) en we gaan van “nee, tenzij” naar “ja, mits”. Dit spreekt ons als CDA erg aan. Vorige week dinsdag zijn we met de gemeenteraad in dialoog geweest over de structuurvisie, die als basis gaat dienen voor de omgevingsvisie. Sommigen gaven aan dat alles aan de voorkant afgetimmerd moet zijn (zwart – wit), maar tijdens de sessie bleek dat het merendeel voor maatwerk is. Dit past ook in de geest van de nieuwe wet. We gaan met de nieuwe wet de initiatieven belonen die op waarde worden geschat binnen en door de leefomgeving.   

Eric Brouwers

Raadslid CDA Horst aan de Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.