In 2015 hebben bijna 200 landen wereldwijd afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde te beperken tot max. 1,5°C. De doelstelling om dit te bereiken zijn in het klimaatakkoord van Parijs samengevat. 

De lidstaten van de EU hebben met elkaar afgesproken dat er in 2030 minimaal 49% en in 2050 minimaal 95% minder broeikasgassen worden uitgestoten t.o.v. 1990. Iedere regering heeft daarvoor een eigen nationaal klimaatakkoord op moeten stellen, om te beschrijven hoe deze doelen bereikt gaan worden. Om hier gestalte aan te kunnen geven is Nederland verdeeld in 30 regio’s. Deze 30 regio’s moeten een eigen plan van aanpak opstellen. Het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie is het ondersteunende programma voor de regio’s waar al deze afspraken in zijn gebundeld, waar ideeën kunnen worden gedeeld of verder door ontwikkeld.

Gemeente Horst aan de Maas valt binnen de regio Noord- en Midden Limburg. Onze gemeente moet uiteraard ook een plan van aanpak indienen hoe we aan onze verplichtingen denken te kunnen voldoen. Er wordt hard gewerkt om de randvoorwaarden duidelijk te krijgen waarna er inspiratie sessies zullen volgen met inwoners en andere stakeholders. Aangezien we nog maar een paar procent van onze energiebehoefte duurzaam opwekken hebben we als gemeente, bedrijven en inwoners nog een uitdaging. Waar moeten we straks aan denken, windturbines, PV-velden, Geothermie, rest energie … wat zal de beste combinatie zijn? 

Regionale-energiestrategie.nl is de site waar je informatie hierover terug kunt vinden.

Frenk Peeters

Raadslid CDA Horst aan de Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.