Afgelopen raadsvergadering hebben we als raad gesproken over de financiële uitdagingen waar we voor staan als Gemeente Horst aan de Maas. Zowel de jaarrekening 2019 alsook de kadernota hebben we vastgesteld.

De algemene uitkering welke we als gemeente jaarlijks ontvangen vanuit het Rijk wordt m.i.v. 2022 anders verdeeld waarbij de verwachting is dat dit voor onze gemeente negatief uit gaat pakken. Daarnaast ontvangen we minder geld voor het verstrekken van uitkeringen (BUIG-gelden) en tot slot heeft ook de gemeente te maken met de effecten van Corona. Wat dit precies inhoudt en welke compensatie we hier vanuit het rijk voor kunnen verwachten is nu nog niet duidelijk maar zeker is dat dit gevolgen heeft voor ons als gemeente.

Wat het CDA betreft is het echter nog te vroeg om al op dossierniveau besluiten te nemen, wat we wél en wat we niet (meer) of later gaan doen. Wij onderkennen de noodzaak om financieel verantwoord beleid te voeren, gaan het maken van harde keuzes niet uit de weg, maar het is veel te vroeg om nu al onrust te veroorzaken door op dossierniveau al besluiten te nemen t.g.v. de financiële situatie. Wij gaan er van uit dat verderop in het jaar duidelijk zal worden wat de schade door Corona voor de gemeente gaat zijn en wat het Rijk daar eventueel van compenseert. Ook verwachten wij dan meer duidelijkheid te hebben over de algemene uitkering en de BUIG-gelden. Dat geeft ons vervolgens voldoende basis om verdere keuzes te maken waar we ook graag met u over in gesprek gaan.

Loes Wijnhoven

CDA Horst aan de Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.