Afgelopen raadsvergadering hebben we als raad de begroting 2022 vastgesteld. De laatste in deze coalitieperiode waarin mooie zaken gerealiseerd zijn, noem het Gasthoes maar ook bijvoorbeeld het Stationskwartier en de ambitie welke uitgesproken is om tot 2025 1.000 woningen te vergunnen. De conclusie welke wij als CDA verbinden aan de begroting 2022 is dat we er als Horst aan de Maas financieel beter voor staan dan afgelopen jaren deed vermoeden. De verklaring hiervoor zit grotendeels in de herverdeling van het gemeentefonds. Waar eerder verwacht werd dat dit voor Horst aan de Maas negatief uit zou gaan pakken blijkt nu gelukkig dat dit meevalt. M.a.w. structureel ontvangen we meer gelden van het rijk waardoor we structureel meer ruimte in onze begroting overhouden. En dat maakt dat er financieel gezien een prima basis ligt voor een nieuw bestuur wat komend jaar aan de slag zal gaan.

Op organisatorisch vlak zijn we echter minder positief. Hier ligt een enorme uitdaging. De signalen die wij ontvangen van onze burgers zijn niet gering. Wachttijden lopen op en communicatie is onder de maat. Niet reageren of te laat reageren kan in onze optiek niet. Onze inwoners zijn onze klanten en zo zouden we ook graag zien dat ze benaderd worden. Niet voor niets hebben we als CDA dan ook de oproep gedaan om de plannen rondom de verbouw van het gemeentehuis on hold te zetten en allereerst de energie te richten op de interne organisatie, zodoende dat de organisatie weer een geoliede machine wordt. Ofwel eerst de inhoud en dan de verpakking is de boodschap die we het college meegegeven hebben.

Loes Wijnhoven

CDA Horst aan de Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.