Als ik dit stukje schrijf staan we aan de vooravond van mijn eerste begrotingsbehandeling als raadslid. De begroting over het boekjaar 2019 ligt ter vaststelling voor. Normaal is de begrotingsbehandeling een van de momenten dat we als raad aan zet zijn om de richting te bepalen. Er ligt nu echter een begroting voor die bestaand beleid omvat. Het nieuwe beleid, voortkomend uit het coalitieakkoord, moet nog verwerkt worden en daar komen we begin van volgend jaar over te spreken als raad. Financieel gezien ligt er een prima verhaal. Echter met forse uitgaven in het sociaal domein en de wensen vanuit het accommodatiebeleid zijn er in de toekomst nog wel degelijk belangrijke keuzes te maken. Als CDA vinden we het belangrijk dat de gemeente denkt in kansen en mogelijkheden. ‘Hoe kan het wel’ i.p.v. ‘waarom kan het niet’. We willen graag samen met onze inwoners dingen doen en zaken oppakken. Tenslotte is Horst aan de Maas een gemeente die zich kenmerkt door actieve inwoners en daar mogen we trots op zijn, want vanzelfsprekend is dit zeker niet. 

Meer info over de begroting kunt u vinden op de site van de gemeente, via de knop digitale begroting kunt u deze namelijk inzien!

Hebt u vragen dan wel opmerkingen dan horen we deze graag  

Sjaak Jenniskens

Raadslid CDA Horst aan de Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.