Na lange tijd hopen op een veiligere fiets verbinding langs de Hoebertweg/Spoorweg tussen station Horst/Sevenum en America lijkt het er nu dan toch echt van te komen. Alle seinen staan op groen.

Al heel veel jaren is een fietspad langs deze route onderwerp van gesprek, gelukkig komt de stip op de horizon nu snel dichterbij. Daar waar we gehoopt hadden dat dit fietspad sneller gerealiseerd zou worden, gaan we hier op 10 november a.s. pas een besluit over nemen. De hobbels die hiervoor genomen moesten worden in de aanloop naar dit besluit bleken toch wat groter dan gedacht. Elke verandering of aanpassing van de geplande route moest dan door diverse partijen weer opnieuw bekeken/beoordeeld worden en dat kost veel tijd, denk hierbij aan energieleidingen in de grond, waterlopen en grondaankopen. Ik ga er vanuit dat we straks met recht kunnen zeggen dat we Horst aan de Maas weer een stukje veiliger hebben gemaakt, want een positief besluit staat niets meer in de weg. Veel fietsers gaan via deze weg naar school, ’t station of door over de Greenport Bikeway richting Venlo. De Greenport Bikeway lijkt voor alsnog (tijdelijk) te stoppen in America. De bedoeling is dat het fietspad wordt doorgetrokken naar Deurne, zodra de financiële middelen weer toereikend zijn zal dit traject gestart gaan worden.

Frenk Peeters

CDA Horst aan de Maas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.