Een uitspraak die ik recent vaak hoor.
Januari 2017: in de Hallo mijn artikel over proces inzake Station Grubbenvorst als voorbeeld hoe inwoners en overheden samen kunnen en moeten werken.
4 maanden later: in de Hallo dit artikel hoe datzelfde proces er voor zorgt dat bij diezelfde inwoners de geloofwaardigheid in de politiek verdampt.
Inwoners die 2 jaar intensief samenwerken met de Provincie om draagvlak te creeëren in Grubbenvorst voor  het voorstel van de Provincie,  zien dat al hun werk  met één financiële  pennenstreek weg is.
Oorzaak: Spelregels mbt BTW veranderen tijdens het spel en broddelwerk van Prorail , die vergeet om opstelsporen te begroten.
Woorden als  Belang voor de Regio, onschatbare waarde,  belangrijk voor Greenport etc.  blijken holle kreten te zijn. Onschatbare waarde blijkt  alleen een financiële waarde te zijn.
Burgers die meepraten, meedenken en het grotere belang hoger stellen dan hun eigen belang zijn van onschatbare waarde voor de gemeenschap.
Die waarde is niet in geld  uit te drukken.

Alles wat er wordt gedaan om de afstand burger en politiek te verkleinen kunnen we vergeten als we op deze manier met onze betrokken inwoners omgaan.
Gelukkig  hebben de meeste politieke partijen het college een poltieke steun in de rug gegeven met de aangenomen motie en is er nog hoop het Station alsnog conform planning te realiseren
Het kan en mag niet zo zijn dat we de veel geroemde burgerparticipatie verkwanselen.
Dat doen we niet met gemeenschapsgeld en moeten we zeker ook met de burgers niet willen.

John Jenniskens, CDA raadslid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.