Als u dit leest hebben wij de laatste raadsvergadering van 2019 er al weer op zitten. Een van de vaste agenda punten van deze  raadsvergadering  is het vaststellen van de gemeentelijke belastingen voor het nieuwe jaar. Er komt komend jaar een forse tariefstijging aan. We hebben er in Horst aan de Maas vanaf dit jaar voor gekozen om ook de interne kosten toe te rekenen aan de riool en afvalstoffenbegroting, dit om uiteindelijk kostendekkend te werk te kunnen gaan. Het duurder worden van afvalverwerking  en het aanpassen van de riolering aan de nieuwe klimaatinvloeden zorgt eveneens  voor een grotere stijging van de kosten welke in de heffing verdisconteerd worden.  Deze trend is overigens ook zichtbaar in andere gemeenten, ook die hebben te maken met stijgende kosten op beiden vlakken.

Het hoge serviceniveau van ons afvalsysteem wordt enorm door de inwoners gewaardeerd, want waar ergens wordt het afval letterlijk huis aan huis opgehaald. Dat maakt ook dat in onze ogen hier een rekening voor betaald mag worden. Neemt echter niet weg dat het een uitdaging blijft om de kosten te beperken en reƫle keuzes te blijven maken als het gaat over afval dan wel investeringen in het riool. Dit om e.e.a. betaalbaar te blijven houden voor ieder van onze inwoners. Graag gaan we hier dan ook met u over in gesprek.

Sjaak Jenniskens

Raadslid CDA Horst aan de Maas  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.