Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Verkiezingen die gaan over hoe de gemeente omgaat met wonen, werkgelegenheid, zorg en vele andere zaken die invloed hebben op uw dagelijks leven. In tegenstelling tot wat sommige partijen doen voorkomen is het geen referendum over de toekomst van het zwembad.

Het zwembad is wel één van de onderwerpen waar er een duidelijk verschil is tussen de politieke partijen. Het CDA wil een goede zwemvoorziening. Nu en in de toekomst. Hiermee bedoelen we oa: minimaal 70 uur per week toegankelijk voor recreanten ipv de huidige 18,5, energieneutraal en goed bereikbaar voor alle inwoners van Horst aan de Maas. Verplaatsing van het zwembad heeft tevens als voordeel dat het centrumplan optimaal kan worden afgerond, het parkeerprobleem rondom Gasthoes en Mérthal en zwembad wordt opgelost en dat het zwembad geen maanden gesloten hoeft te worden voor de noodzakelijke verbouwing. Hoe een nieuw bad er exact uit zal zien is pas duidelijk als de geïnteresseerde partijen hun plannen hebben mogen uitwerken en toelichten. Deze stap tot duidelijkheid is tot op heden tegengehouden door SP, D66 en Essentie.

Het CDA kiest dus voor meer en duurzaam (recreatief) zwemmen én voor: Startersleningen voor nieuwkomers op de woningmarkt; het omarmen en ondersteunen van burgerinitiatieven; meer inzet op preventie voor uw veiligheid.

Het volledige verkiezingsprogramma kunt u lezen op www.cdahorstaandemaas.nl

Gebruik op 21 maart uw stem om richting te geven aan uw gemeente, gewoonSAMENdoen.

Bob Vostermans.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.