Wat is grondprijsdifferentiatie eigenlijk? Hiermee bedoelen we dat de grond voor reguliere woningbouw kan verschillen per kern binnen onze gemeente. In een kleinere kern kan de  grondprijs  wellicht omlaag. We hebben als CDA tijdens de raadsvergadering van dinsdag 26 november een motie ingediend met de oproep aan het college om te onderzoeken wat de mogelijkheden en ook de gevolgen zijn van een mogelijke aanpassing van de grondprijs. De hele raad heeft onze motie gesteund. Dat is positief en geeft aan dat dit idee breed wordt gedragen. 

Ook hebben we op 26 november als raad besloten om de grondprijs voor particuliere huur en sociale huur substantieel te verlagen. Mooi om te zien dat de CDA-motie die we hiervoor hebben ingediend op 2 juli dit jaar zo snel is opgepakt door het college. Deze aanpassingen stimuleren initiatieven van de woningbouwverenigingen en particuliere investeerders, met als doel om de druk op de woningmarkt te verlagen door de bouw van meer huurwoningen. De grondprijs voor reguliere woningbouw is aangepast op basis van inflatie.

Complimenten aan de gemeente voor het organiseren van de goed bezochte woonavonden. Mooi om te zien dat een groep jongeren uit Lottum tijdens de bijeenkomst in Swolgen samen het initiatief hebben genomen om samen te kijken naar mogelijkheden voor woningbouw in Lottum. De groep heeft al een gesprek gevoerd bij de gemeente, waar de wensen en mogelijkheden in een constructief overleg zijn besproken. Mijn overtuiging: initiatief nemen loont!

Eric Brouwers

Raadslid CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.