Tijdens de raadsvergadering van 6 juni zijn er drie onderwerpen opiniërend behandeld

als onderdeel van het bestemmingsplan buitengebied dat in de tweede helft van dit jaar voorligt.

Het betrof het horecabeleid buitengebied, het VAB (vrijkomende agrarische bebouwing) en TOV (teelt ondersteunende voorzieningen in de tuinbouw). Deze drie onderdelen zijn mede bepalend hoe het buitengebied er in de toekomst uit gaat zien.

Een feit is dat er veel agrarische bedrijven gaan stoppen de komende periode. De vraag die voorligt is: wat staan we toe en wat niet om hier een andere invulling aan te geven. Dit vraagt om een ‘open mind’. Wat we als CDA in ieder geval willen is een aantrekkelijk buitengebied.

Aantrekkelijk om te ondernemen, te wonen en te recreëren. Dus aantrekkelijk voor alle gebruikers en dat zijn ondernemers, bewoners en toeristen. Een belangrijke voorwaarde om dit te bereiken is dat er voorkomen wordt dat gebouwen in het buitengebied leeg komen te staan en gaan verpauperen. Je kunt het zien als een probleem, maar wij als CDA kijken naar de kansen die er liggen. Dat betekent dat er ruimte gegeven moet worden aan initiatieven in het buitengebied, kijken naar wat er mogelijk is in plaats van wat er allemaal niet kan. Belangrijk is wel dat Initiatieven elkaar niet in de weg komen te staan. Het is zoeken naar een juiste balans en naar eerlijke en ook werkbare spelregels. En die gaan we samen met bestaande en nieuwe gebruikers  van het buitengebied vinden, daar zijn we als CDA van overtuigd.    

 

Eric Brouwers

CDA Horst aan de Maas

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.